De tweede editie van het EMC jaarboek is opnieuw tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Marguerite Smit (fotografie & concept). De opdracht was om een modern boek te maken, waarin thema's als innovatie, interne geneeskunde en techniek de vormgeving bepaalde. Daarbij was het gezien het budget een uitdaging om zoveel mogelijk informatie binnen zo weinig mogelijk katernen te plaatsen. Door maar met twee(!) kleuren te werken en deze over elkaar heen te drukken, ontstaan twee boekjes ineen. Dit scheelt twee drukgangen en de helft papier. Met een groene of rode bril kan ofwel het ene, ofwel het andere beeld/tekst bekeken/gelezen worden. De uitwerking symboliseert het werk van onderzoekers op de afdeling, die dagelijks 'zoeken' naar informatie en uit een ogenschijnlijk chaotisch materiaal, uiteindelijk een helder beeld weten te krijgen.
The second edition of the EMC yearbook 2009-2010 again has been realized in close collaboration with Marguerite Smit (photography & concept). The assignment was to create a striking book, where issues such as innovation, internal medicine and some engineering, were translated into a modern design. It was a challenge, given the budget, to place as much (visual) information as possible signatures to place. With two (!) printcolors which are printed over each other, a two books in one form was established. This saves two print runs and half paper. With a green or red glasses the reader can either read/see the red or green image/text. The development of this product symbolizes the work of researchers in the department Internal Medicine, who daily "search" for information and material from a seemingly chaotic, eventually managed to get a clear picture.